úvod - hlavní strana galerie fotografií PRIVAT des4lm.gif, 75B

H I M A L A Y A S    -    D H A U L A G H I R I   8 1 6 7   -   M A R I A N    M A T T A 
H I M A L A Y A S    -    D H A U L A G H I R I   8 1 6 7   -   M A R I A N    M A T T A 
H I M A L A Y A S    -    F I V E    T H O U S A N D    M E T E R   -   C L I M B I N G   P I S A N G    P E A K 
H I M A L A Y A S    -    F I V E    T H O U S A N D    M E T E R   -   C L I M B I N G   P I S A N G    P E A K 
Annapurna from Pisang Peak
Annapurna from Pisang Peak
There is a storm brewing
There is a storm brewing
Himalayan Feeling
Himalayan Feeling
Royal ViewPoint
Royal ViewPoint
Mountains Photographer
Mountains Photographer
Base Camp Pisang Peak
Base Camp Pisang Peak
We parish - The stay
We parish - The stay
Pisang Lower bridge
Pisang Lower bridge
H I M A L A Y A S    -    R O C   N O I R    -    K H A N G S A R   K A N G 
H I M A L A Y A S    -    R O C   N O I R    -    K H A N G S A R   K A N G 
Grande Barriere
Grande Barriere
Suddip Aryal
Suddip Aryal
Chyantu and Kesaf
Chyantu and Kesaf
Climb on Tilicho Lake
Climb on Tilicho Lake
H I M A L A Y A S    -    G A N G A P U R N A   -   K H A N G S A R   K A N G   -   S H O T   F R O M   5 0 0 0   M E T E R S 
H I M A L A Y A S    -    G A N G A P U R N A   -   K H A N G S A R   K A N G   -   S H O T   F R O M   5 0 0 0   M E T E R S 
H I M A L A Y A S    -    T I L I C H O   L A K E   -   H I G H E S T   L A K E S   I N   T H E   W O R L D 
H I M A L A Y A S    -    T I L I C H O   L A K E   -   H I G H E S T   L A K E S   I N   T H E   W O R L D